Stimati utilizatori ai site-ului ,

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala este  unica facultate la care se studiaza specialitatile Sociologie si Asistenta Sociala, solicitate de transformarile sociale actuale. Ambele specialitati au fost acreditate de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare. Aici activeaza un corp profesoral de o înalta calificare, cu vaste cunostinte în domeniului sociologiei si a asistentei sociale. În cei 20 ani de activitate facultatea a parcurs o evolutie calitativ noua, fiind considerata, pe buna dreptate, un centru elitar de promovare a politicii de stat în domeniul asistentei sociale, de instruire si dezvoltare profesionala a asistentilor sociali si sociologilor  din tara.   [citeste mesajul decanului]

                 ANUNTURI                                                                                  NOUTATI

 


PARTENERIATELE FACULTATII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENTA SOCIALA
– ÎN BENEFICIUL STUDENTILOR

(articol publicat în ziarul USM , aprilie 2017)

Multitudinea de probleme sociale cu care se confrunta societatea moderna nu poate fi cunoscuta doar prin intermediul lectiilor academice. Or, realitatea sociala poate fi cunoscuta prin „confruntari” directe cu ea. Aceasta oportunitate ne este oferita noua, studentilor Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, gratie parteneriatelor cu diverse institutii si organizatii  [vezi mai mult....]

 

 

 


 

CONFERINTA  STIINTIFICA NATIONALA CU PARTICIPARE INTERNATIONALA

"INTEGRARE PRIN CERCETARE SI INOVARE"  ÎN CADRUL

FACULTATII DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA

Conferinta Stiintifica Nationala cu participareinternationala  "Integrare prin cercetare si inovare" s-a desfasurat în cadrul Atelierului Sociologie si Asistenta Sociala la 28 septembrie 2016, cu începere de la ora 13.00. La Conferinta au fost prezentate 14 comunicari, numarul total de participanti fiind de 36 cadre didactice din cadrul Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, USM, a Universitatii Pedagogice de Stat „I.Creanga”, precum si reprezentantilor Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei. [vezi mai mult....]

 

 


 

PREZENTAREA STUDIULUI SOCIOLOGIC
"COMPORTAMENTUL REPRODUCTIV AL FEMEILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA"

 

La finele anului 2015 Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii de Stat din Moldova în colaborare cu Catedra Demografie si Geodemografie a Universitatii Carol din Praga au realizat un studiu sociologic având ca scop analiza comportamentului reproductiv al femeilor din Republica Moldova din perspectiva determinarii factorilor ce-l influenteaza, in vederea elaborarii unor propuneri pentru politicile familiale. Studiul a  constituit una din activitatile Proiectului "Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populatiei si demografiei in Moldova" finantat de Agentia Ceha pentru Dezvoltare.  [vezi mai mult...]
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, USM, si Universitatea de Stiinte Aplicate din Austria: schimb de experienta

 

 În data de 13 aprilie 2016 Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a gazduit 12 studenti si doi profesori de la Universitatea de Stiinte Aplicate din Austria, veniti la noi în tara pentru un schimb de experienta în domeniul asistentei sociale. Obiectivul general al vizitei a fost familiarizarea cu sistemul de învatamânt în domeniul asistentei sociale din Republica Moldova, identificarea diferentelor si similaritatilor între practicile de specialitate din cele doua tari, precum si efectuarea unui schimb de informatii si de experienta.

Profesorii din Republica Moldova au avut posibilitatea sa discute cu colegii din Austria despre modalitatile de pregatire a specialistilor în domeniul asistentei sociale din cele doua tari, specificul de organizare a învatamântului superior conform celor trei nivele: licenta, masterat si doctorat; rolul stagiilor de practica în crearea unur conditii favorabile de încadrare a viitorilor absolventi în câmpul muncii etc.

De asemenea, studentii din Austria au avut parte si de un program exploratoriu, care a cuprins si vizite la organizatii/institutii de asistenta sociala din RepublicaMoldova. În urma acestui schimb de experienta institutiile au avut posibilitatea de a-si face cunoscute proiectele, iar studentii si-au creat contacte în eventualitatea unor colaborari viitoare, în realizarea unor proiecte comune dintre Republica Moldova-Austria.


TENDINTE ACTUALE ÎN PREGATIREA SPECIALISTILOR

DIN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

Sistemele de asistenta sociala din intreaga lume functioneaza la etapa actuala in conditiile desfasurarii intense a proceselor de globalizare, caracterizate de schimbari fundamentale în productie, economie, tehnologii informationale de comunicatie, si, totodata, de cresterea semnificativa a interdependentei popoarelor, oriunde acestea ar fi localizate. in aceste conditii, asistentii sociali trebuie sa fie instruiti in asa mod, încît sa poata activa intr-o lume interdependenta, în context national si international. [vezi mai mult ...]


Stagiul de practica a studentilor de la specialitatile de Sociologie si Asistenta Sociala la
Universitatea din Bucuresti, Romania.